VŠEOBECNE

Naši zákazníci profitujú z odborného a dlhoročného pôsobenia našich expertov na projektoch rôznych zameraní technológie a veľkostí inštalácií. Na projektoch pokryjeme väčšinu činností vlastným personálom, podporné činnosti zabezpečíme externe.

Rozsah služieb poskytovaný spoločnosťou pokrýva:


  • Poradenské služby
   • Technické poradenstvo
   • Due diligence
   • Príprava a hodnotenie Štúdií realizovateľnosti
   • Technicko_ekonomické analýzy
   • Owner´s engineering/Inžinier zákazníka
   • Lender´s engineering/Inžinier financujúcej banky
   • Služby projektového manažmentu


  Služby zákazníkom poskytne odborný personál:

  • Štruktúra personálu
   • Strojní inžinieri
   • Špecialisti SKR a elektro
   • Stavební inžinieri
   • Projektoví manažéri
   • Inšpektori kvality
   • Technici uvádzania do prevádzky


  • Inžinierske služby
   • Koncepčný návrh
   • Priestorový návrh
   • Výber technológie
   • Príprava povoľovacej dokumentácie
   • Základný projekt
   • Realizačný projekt
   • Špecifikácia zariadení
   • Príprava tendrovej dokumentácie
   • Hodnotenie a porovnanie ponúk
   • Podpora zákazníka pri jednaní s ponúkajúcimi
   • Odporučenie na výber víťaza tendra

Certifikát systému riadenia spoločnosti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015