INŽINIERSKE SLUŽBY

V premene zámeru projektu k jeho realizácii vedie cesta inžinieringu. Posúdenie vstupných podmienok, návrh možných konceptov, optimalizácia riešenia, príprava projektovej dokumentácie, špecifikácia nakupovaných tovarov a podkladov pre výrobu, dokumentácia pre montáž a skúšanie – toto všetko vieme.

1. Koncepčný návrh

Obsahuje zvyčajne návrhy rozmerových požiadaviek hlavného zariadenia, jeho plán rozloženia, opis prevádzkových a procesných podmienok, prepojenia medzi okolitým zariadením a zariadeniami.

Obvyklý rozsah dokumentácie obsahuje:

 • Procesné údaje a prehľady
 • Výpočet predbežného návrhu tepelnej / hmotovej bilančnej schémy (K-Pro, http://www.kpro-fichtner.de)
 • Dotazníky
 • Všeobecný priestorový plán rozloženia hlavných objektov
 • Rozloženie zariadenia v rámci systémov a objektov

2. Základný projekt

Detailne spracovaný súbor dokumentov pozostáva z výkresov, technických správ, zoznamu materiálov a vybavenia, špecifikácie všetkých dôležitých častí, opis hlavných regulačných slučiek a funkčných skupín počas všetkých prevádzkových fáz (štart, normálna a núdzová prevádzka, vypnutie).

Obvyklý rozsah dokumentácie obsahuje:

 • Plán pozemku
 • Základné procesy a merania (P&ID schémy) a procesné diagramy (PFD/UFD diagramy)
 • Technická správa a procesný opis všetkých jednotiek
 • Výkresy 2D a 3D konštrukčných jednotiek a izometrických návrhov
 • Filozofia prevádzky a riadenia, núdzové vypnutie, prevádzka pri štarte a odstavovaní zariadenia

3. Realizačný projekt

Konečná fáza projektovej dokumentácie so všetkými potrebnými a povinnými informáciami pre dodávateľa zariadenia alebo výrobcu.

Obvyklý rozsah dokumentácie obsahuje:

 • Technické správy
 • Detailné výkresy
 • Montážne výkresy
 • Zoznam položiek
 • Plán zvárania
 • Statický výpočet (tlakové časti, oceľové a betónové konštrukcie)
 • Špecifikácia nákupu

Skutočný rozsah inžinierskeho dizajnu závisí od požiadaviek zákazníka.